Haglöf & Nordqvist

Medarbetare

       
Henrik Teledahl
 E-post 023-777 141
Ägare

Anette Unger
 E-post 023-777 146
Auktoriserad
Redovisningkonsult
Susanna Käll
 E-post
023-777 144
Auktoriserad
Redovisningkonsult 
Emma Forsberg
 E-post 023-777 147
Auktoriserad
Redovisningkonsult
Jenifer Storm  
 E-post 023-777 148
Lönespecialist

Åsa Hägg
 E-post 023-777 142
Auktoriserad
Redovisningskonsult
Filip Nordkvist
 E-post 023-777 140
Ägare

Linda Kruse  E-post
023-777 140 Redovisningskonsult
 
Zara Henriksson  E-post 023-777 143 Redovisningskonsult

Hanna Söderlund  E-post 023-777 145 Redovisningskonsult