Haglöf & Nordqvist

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning
Du ska ha gjort en eventuell extra skatteinbetalning om du vill undvika kostnadsränta och räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor (gäller fysiska personer, enskilda näringsidkare och juridiska personer med bokslutsdatum 30/9, 31/10, 30/11 eller 31/12 2014).Räntan börjar räknas fr.o.m. den 13 februari.

Debiterad F- och SA-skatt
Ditt företags debiterade F- eller SA- skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska  moms för oktober–december 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag har tremånadersmoms) moms för december 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad) arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för januari 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto en momsdeklaration för oktober-december 2014 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag har tremånadersmoms) en momsdeklaration för december 2014 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad) en arbetsgivardeklaration för januari 2015 ha kommit in till Skatteverket.

Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för januari 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto. 

www.srfkonsult.se